Online strategie voor succesvolle groei

Neem contact op

Online succes: navigeren met duidelijke strategie en meetbare groei

Door het formuleren van de juiste online strategie zorg je voor online focus die duidelijke richting geeft aan de online activiteiten van jouw organisatie; met als gevolg meetbaar resultaat. Om deze online strategie echt succesvol te maken zijn heldere definities, prioriteiten en keuzes essentieel. Als je dit niet doet, is het alsof je met hagel schiet in het uitgebreide online domein, zonder meetbaar resultaat. 

 

In onze optiek ligt de online strategie dan ook in het verlengde van de algemene bedrijfsstrategie. En vertaal je de marketing doelstellingen naar online, wat richting geeft aan de inzet van de benodigde online middelen om de doelen te bereiken.

Dit zorgt voor het houvast die essentieel is voor het behouden van een eenduidige visie. 

Definitie van de online strategie

De online strategie kan inhoud geven aan veel doelen, variërend van leadgeneratie tot inzage in klantbehoeftes. Als de analyse is afgerond, kun je starten met het opstellen van je online strategie. Feitelijk is dit een proces van het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Welke online doelgroepen krijgen voorrang? Wat wil je bij hen bereiken? Welke online activiteiten zijn benodigd? Welke consequenties heeft dit functioneel, financieel en organisatorisch? Wat gaan de online activiteiten ons opleveren? Wat doen we het eerst en wat later?
Ontdek cases
illustr_online_strategie@2x

Hoe kom je tot de juiste online strategie

Om inhoud te geven aan de juiste online strategie, geldt als vertrekpunt: 

 

Definitie van de scope

Start met een afbakening van je online strategie. Wat wil je bereiken?

 

Doelgroepen

Op basis van de scope maken we een keuze uit primaire en secundaire doelgroepen die we via de online kanalen willen bedienen. 

Persona's

Voor een goed beeld van wensen en eisen van jouw online doelgroepen is het zinvol om persona’s te definiëren, de personificatie van de doelgroep. Om online succesvol te zijn moet je weten wat je doelgroep bezighoudt en waar ze zich online ophouden. Wat vindt men van de huidige informatievoorziening? Welke wensen hebben ze ten aanzien van communicatie of service? Welke processen en informatie op je website of overige online kanalen zijn nu populair en waarom? Een persona beschrijft naast persoonlijke kenmerken, zijn of haar vrijetijdsbesteding en interessegebieden, online gebruik en gedrag en eventuele informatie- en communicatiewensen ten aanzien van je organisatie.  

Key Performance Indicatoren

Vervolgens stellen we per doelgroep de online doelen vast. Als het doel bijvoorbeeld omzetverhoging is, dan kan dit online onder andere door meer bezoekers te trekken naar de website, te werken aan conversieoptimalisatie of door de waarde van de winkelwagen te verhogen. Ook de positie van relevante keywords in Google kan hier onderdeel van uit maken. Daarnaast kan de online strategie gericht zijn op een efficiëntieslag om zo kosten te besparen in het logistieke proces of het ondersteunen van de recruitment van de organisatie.  

Sparren over jouw organisatie?

Wil jij met ons sparren over het definiëren van je online strategie? Neem dan contact met ons op voor een inspirerend gesprek.