Algemene Voorwaarden

Wij zijn lid van Dutch Digital Agencies en wij hanteren voor al onze producten en diensten de DDA voorwaarden (voorheen Platform Internetbureaus Nederland). 

 

» Algemene voorwaarden
» Verwerkingsovereenkomst

 

Snakeware New Media B.V. is verantwoordelijk voor de zorgvuldige bescherming van jouw persoonsgegevens zoals te lezen valt in deze privacyverklaring. Ondanks dat wij onder de uitzondering vallen om een Functionaris voor de Gegevensverwerking aan te stellen, hebben wij wel een privacy en security Officer. Deze is te bereiken via privacy@snakeware.nl.

 

Privacy 

Wij verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij voor je kunnen verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type 

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens 

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Wij analyseren je gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Snakeware New Media B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia en telefoonnummer: onbeperkt, zo lang ons contact redelijkerwijs duurt
 • E-mailadres: onbeperkt, zo lang je ingeschreven bent op onze nieuwsbrief (anders kunnen wij je niet mailen)
 • Gegevens over je activiteiten op onze website: 27 maanden, voor statistische doeleinden (via Google Analytics)
 • Internetbrowser en apparaat type: 27 maanden, voor statistische doeleinden (via Google Analytics)
 • IP-adres: 30 dagen, voor troubleshooting op de website 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij verkopen je gegevens niet aan derden en wij verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar privacy@snakeware.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@snakeware.nl